Elektronikus Adó Rendszer - Veszprém

Adózási naptár

 

Helyi adónaptár
HatáridőAdónemAz adófizetés és adóbevallás jogcíme
Iparűzési adó Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó bevallásának határideje a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. napja. 
2018. április 03. Talajterhelési díj 2017. évi talajterhelési díj bevallási és befizetési kötelezettsége
2018. április 16. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó március havi adóbevallási és adóbefizetési kötelezettsége
2018. május 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó április havi adóbevallási és adóbefizetési kötelezettsége
2018. május 31. Iparűzési adó *A 2017. évi helyi iparűzési adó bevallása (KATA adózók kivételével)
*A vállalkozó által már 2017. évben befizetett adóelőleg + feltöltési kötelezettség valamint a tényleges adó különbözetének esedékessége.
Az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg illetve igényelheti vissza a különbözetet.
*2018. 01. 01. időponttól KATA tételes adóját választó adóalanyok 2017. évi záró iparűzési adóbevallási kötelezettsége.
2018. június 16. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó május havi adóbevallási és adóbefizetési kötelezettsége
2018. július 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó június havi adóbevallási és adóbefizetési kötelezettsége
2018. augusztus 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó július havi adóbevallási és adóbefizetési kötelezettsége
2018. szeptember 17. Építményadó II. félévi adó befizetése
2018. szeptember 17. Gépjárműadó II. félévi adó befizetése
2018. szeptember 17. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó augusztus havi adóbevallási és adóbefizetési kötelezettsége
2018. szeptember 17. Iparűzési adó II. félévi adóelőleg befizetése
A 2018. II. félévi iparűzési adóelőleg a 2017. évi iparűzési adó és a 2018. I. félévi iparűzési adóelőleg különbözete
2018. szeptember 17. Magánszemély kommunális adója II. félévi adó befizetése
2018. szeptember 17. Telekadó II. félévi adó befizetése
2018. október 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó szeptember havi adóbevallási és adóbefizetési kötelezettsége
2018. november 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó október havi adóbevallási és adóbefizetési kötelezettsége
2018. december 17. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó november havi adóbevallási és adóbefizetési kötelezettsége
2018. december 20. Iparűzési adó Iparűzési adó feltöltési kötelezettségről adóbevallás benyújtása és az adó-kiegészítés megfizetése
2018. évben csak azon adóalanyok kötelezettek az iparűzési adó feltöltésére, akiknek a 2017. adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladta a 100 millió forintot.
2019. január 15. Építményadó Az építményadó kötelezettségében bekövetkezett változások bejelentése (Art. 18.§, 2. sz. melléklet II/A. 4. pont)
2019. január 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó 2018. december havi adóbevallási és adóbefizetési kötelezettsége
2019. január 15. Iparűzési adó Adókedvezményt igénybevevő KATA vállalkozások adóbevallás benyújtási kötelezettsége (Htv. 39/B.§ (6) bek. b) pont)
2019. január 15. Jövedéki adó Jövedéki adó 2018. évben előállított magánfőzött párlat utáni bevallás és átalány megfizetése (Jöt. 67/A.§)
2019. január 15. Magánszemély kommunális adója A magánszemélyek kommunális adója kötelezettségében bekövetkezett változások bejelentése (Art. 18.§, 2. sz. melléklet II/A. 4. pont)
2019. január 15. Telekadó A telekadó kötelezettségében bekövetkezett változások bejelentése (Art. 18.§, 2. sz. melléklet II/A. 4. pont)
2019. február 15. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó január havi adóbevallási és adóbefizetési kötelezettsége
2019. február 15. Iparűzési adó KATA adóalanyok egyszerűsített, tételes adóalap-megállítás be- illetve kijelentkezése (Htv. 39/B.§ (9) bek.)
2019. február 25. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó Kifizető adóbevallása
2019. március 18. Építményadó I. félévi adó befizetése
2019. március 18. Gépjárműadó I. félévi adó befizetése
2019. március 18. Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó február havi adóbevallási és adóbefizetési kötelezettsége
2019. március 18. Iparűzési adó I. félévi adóelőleg befizetése.
A 2019. I. félévi iparűzési adóelőleg: a 2016. évi iparűzési adó 50%-a vagy a 2018. évi iparűzési adóelőleg 50 %-a.
2019. március 18. Magánszemély kommunális adója I. félévi adó befizetése
2019. március 18. Telekadó I. félévi adó befizetése
2019. március 20. Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó Termőföld bérbeadásból származó jövedelem bevallása magánszemélyeknek
Fejlesztette a Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (2010.)